fanmail - væk

hellzimuth kolle
 
 
i løbet af efteråret kom vi i besiddelse af en række magnetbånd som efter alt at dømme havde sin oprindelse i dunkle tjenesters arkiver, ikke mindst på grund af de apokryfe kategoriseringssedler der var fastgjort til kassetterne
 
ved at afdække omstændighederne indså vi at den mand der kendes som hellzimuth kolle har været genstand for omfattende efterforskning eller aflytning - hvis formål ikke er klarlagt
 
fakta omkring hellzimuth kolle og de bånd vi uforvarende var i besiddelse af forbliver fordækte. Der er ikke tvivl om at Hellzimuth var i en besværlig situation under båndenes tilblivelse, hvis der er tale om en indspilning? vi kan ikke finde grunden til en sådan: måske var tiden en anden, hvad end hellzimuth havde gang i, så uskyldigt det end ser ud i dag, kan det have provokeret datidens myndigheder til at kaste et undersøgende øje, og måske øre, på de egensindige refleksioner som båndene eksponerer.
 
vi bibeholdt de, omend kryptiske, titler som båndene er rubriceret under: sikkert udtryk for den kompleksitet tjenester der egner sig mod overvågning af og kontrol over uregerlige tankestrømme nødvendigvis må underkastes.
 
hvadend sagens kerne: hellzimuths tanker bringer budskaber fra en verden vi alle troede glemt. erindringer om paaskeøens mænd. det er bare klodser alt sammen. rungende jernmalm
 
det er tydeligt at hellzimuth kolle uforvarende har antydet vigtige systemiske hemmeligheder i sine indre og ydre dialoger, måske som følge af sin egen mangel på opmærksomhed om de lyttende hænder og øjne? indholdet er stadig stigmatisk, hvilket dette plettede dokument, fundet på dørtrinet til vores underjordiske arbejdsrum en morgen i maj, lige omkring d. 14.