væk

psykogeograferne - kvardranter - essens - psykogeografernes wunderkammer

 
     
     
     
     
 
radius
teori
 
deklaration:
vi spiller tallotteri. de kvardranter på kortet som vi udtrækker besøger vi med det samme. vi registrerer de subtile sfærer, vi lader os bevæge af det lokale Alts bevidsthed og mytologi. vi lader aftryk af vores sindsstemning tage form på glasoverfladen af vores kameralinse. vi vælger ud, 4 billeder der samler vores psykogeografiske erfaringer med dette sted.

indsigt:
Oplyst enevælde, vi ved bedst kalkmalerier forklarer sandheden for de uoplyste masser, skabelsen, apokalypsen, moses og de brændende 5 fisk og 2 brød gavmild gavegiver, Pådutning. Modtagelse ikke ønsket, ikke et valg. Prædiken, udbredelse, forkyndelse, de 12 postale? audio påtrængning, i det offentlige rumskib, missioneren? urimelighed, ego og vandbæreren, altid ude af fokus, hellzimuts show. Frelseren, forføreren, den Enbårne?

udsigt:
foto, bog unika lavet forskelligt lo-tech objekter (religiøse ikoner?) billig billig billig, forær bort, almisser FToO udstilling, bibel, dokumenta, evangelister? Tegn og Gerninger i den faktiske verden hulkort, maskinstorm, geo-loker tilstande, ikke genstande kast runer, vandopløselighed vasker dine synder væk lotteri navigation, lav intuitivt kort over "stedet" (abstraktion, stedfortræder), sted-sans, sted-fortrænger, imaginære koordinater box sæt til udvalgte