væk

 
udklædningsaften
 
instruktion til brug af udklædningsaften - hovedperson

ved sort skærm - vent
efter indlæsning - start hovedperson
vent for viderestilling

ved funktionssvigt - ring fejlmelding døgncentral hoveddør 40 50 54 76
 

pres pil for overblik
pres firkant for sekvens