væk

walden - deklaration

 
deklaration:
gennem at udføre 10 grundlægende arbejder vil vi udfordre objektets natur og civilisationers opståen. I udførelsen af arbejdet opstår begrebet 'genstand' og på den måde overtages dele af virkelighed gennem navngivning og belysning af afgrænsede felter i det grænseløse Alt.
 
udsigt:
ude i naturen står to mennesker og udfører et arbejde. arbejdet står i kontrast til naturen, for det vil om et øjeblik føre til civilisationers opståen og i sidste ende føre til naturens fald. Ved at udføre arbejdet kæmper vi mod naturen der kæmper for at opsluge os via orkaner og syndflod. vi sætter et skel mellem os og naturen som vi ikke vil være offer for. når vi ikke udfører arbejdet bliver vi opslugt af naturen på dens vilkår. ved at tænde ild belyser man det område man er, og laver endnu et skel mellem der hvor civilisationen er og hvor naturen er, en bærbar civilisationskugle. maskerne slører den personlige identitet og bringer de kollektive processer i fokus. masken er en slags slør der skjuler de attråværdige egoer og efterlader en ansigtsuniform.
 
indsigt
tilbage til en urtilstand af civilisationens opståen, en undersøgelse af civilisationens byggestene. hvad kommer civilisation af? civilisationen opstår i et symbolsk mørke, en livmoder, største teknik er ilden (faklerne) og i ildens skær opstår de 10 civilisationerende arbejder bliver til, arbejdet leder til at noget kommer til verden. maskerne antyder en mere primitiv form for gruppeintellekt, ikke ego, men samfund, anonymiseret. Kitlerne er vores arbejdstøj som de universelle viceværter vi er. Arbejdet skal gøres for at civilisitationen kan vokse og opstå - et hul graves, hullet er et produkt der skabes, er et redskab der kan understøtte menneskets videre færden og forsøg på at fungere optimalt som gruppe. At grave et hul - til at gemme sine madrester, til at skide i, til at fjerne spor af gruppen når man flytter, til at fjerne gløder fra bål så man ikke brænder skoven ned. hullet er så basalt at selv dyr graver dem. Den ene aktivitet bygge oven på den næste for tilsidst at skabe en række redskaber og aktiviteter hullet knytter også an til magien ved at være et værk der ikke er der - forsvindingskunstens mest grundlæggende egenskab - og i sidste udvikling kapitalismens mest beskidte hemmelighed, inde under forbruget lurer tomheden. i det øjeblik men skaber en genstand kan man skabe et begær hos andre, man kan købe sig til abejdsfrihed, så er hullet til salg som genstand og arbejdet med at lave hullet er til salg.